– WOSIR Drzonków.

previous arrow
next arrow
Slider

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie jest samorządowym zakładem budżetowym, nad którym nadzór sprawuje Zarząd Województwa Lubuskiego. Podstawowym celem ośrodka jest realizacja zadań w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji na obszarze województwa lubuskiego. Do zadań ośrodka należy m.in.: organizowanie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym imprez dla osób niepełnosprawnych; promowanie sportu i rekreacji na terenie województwa lubuskiego,  organizowanie szczególnej opieki i warunków rozwoju talentów sportowych, organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie sportu, turystyki i rekreacji; utrzymanie, modernizowanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej; zabezpieczenie bazy noclegowo – gastronomicznej niezbędnej do realizacji imprez i zadań; współpraca z organizacjami międzynarodowymi zakresie sportu, turystyki i rekreacji;  Ośrodek dysponuje najbogatszą w regionie lubuskim bazą sportową, do której zaliczamy następujące obiekty: pływalnia kryta 25-metrowa, kompleks pływalni odkrytych: 50-metrowa pływalnia olimpijska o oraz pływalnia olimpijska 25-metrowa, 2 boiska do siatkówki plażowej; hala sportowa (tenis stołowy, badminton, 1 boisko do siatkówki, boisko do koszykówki), sporty walki (judo, zapasy, karate, sumo); hala tenisowa (tenis stołowy, 4 korty kryte, zamiennie boiska: 1 boisko do piłki ręcznej, 1 boisko do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, badminton, sporty walki (judo, zapasy, karate, sumo); 2 korty odkryte o nawierzchni ceglanej strzelnica pneumatyczna, strzelnica plenerowa, obiekty jeździeckie: hipodrom wraz z rozprężalnią, padoki, tereny crossowe; sala konferencyjno-sportowa (szermiercza).

Back to top